Hjem

 - Et konsulenthus med fokus på bæredygtig skoleudvikling

Få tid til faglig ledelse

Få tid til skoleudvikling

Træd ud af hamsterhjulet


Har du lyst til at høre mere om ovenstående? Så book os til et forløb med sparring, rådgivning og vejledning.

Vi har fokus på bæredygtig skoleudvikling

Vi mener, at en skoles succes afhænger af skolens samlede personalegruppes indsats snarere end den enkelte lærers eller pædagogs. Derfor er det nødvendigt at gøre op med den privatpraktiserende lærer,

der ser sin opgave i ”faget og klassen” og fastholder sine krav om metodefrihed.


Den samlede personalegruppe må i stedet bidrage til udviklingen af relationer og samarbejde i opbygningen af professionelle læringsfælleskaber, der i høj grad kan være med til at understøtte skolens udvikling.


I Frohn & Moltzens konsulenthus ser vi vores mission i, at være med til at støtte skoler med at udvikle bæredygtig skoleudvikling. Du kan læse om 

Alle kender det. Der er kontinuerligt projekter igang med at udvikle skolen. De kan komme såvel oppefra som fra personalegruppen. Der kan være tale om implementeringer af nye didaktiske og pædagogiske metoder, om kapacitetsopbygning, uddannelse af personalet og store tunge processer der trækker på skolens resurser. Projekterne kan være båret af ildsjæle, men ad åre drukner de måske i daglig drift - eller i nye projekter.


I Frohn & Moltzen konsulenthus ønsker vi at fokusere på bæredygtig skoleudvikling, som vi forstår som en udvikling, hvor vi sammen med skolen tilrettelægger en proces, hvor vi arbejder på at indføre blivende forandringer og forbedringer i praksis. 


- og hvem er vi så?

Vi er to garvede skoleledere med brede videreuddannelser, erfaringer med kapacitetsopbygning, implementering og stor erfaring som konsulenter i bl.a. Børne- og Undervisningsministeriet.


Den profesionelle kollegiale samtale

Der er brug for at kunne skelne mellem at tale privat og professionelt på en arbejdsplads, fordi man let kan komme til at være ”for privat” i betydningen at indgå i en familiekultur med kollegaerne, hvor det bliver vanskeligt at kommentere på eller udfordre de andres syn på arbejdet eller på en løsningen af en opgave.


Vi har derfor udviklet en model for at føre en professionel kollegial samtale, der kan være med til at udvikle en professionel samtalekultur, og som samtidig skaber større psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

Vi har i udformningen været inspireret af såvel Viviane Robinsons tanker om Opening to learn conversations og ideerne bag den værdsættende samtale. (Kaj Voetmann m.fl).

 FORLØB VI TILBYDER

Individuel ledelsessparring


Vi tager udgangspunkt i de udfordringer, som du beskriver, at du har.


De kan bl.a. være i forhold til:

  1. dit personlige lederskab
  2. din ledelse af dit ledelsesteam
  3. at få overblik over skolens samlede udvikling


Sparring med ledelsesteam


Vi tager vi udgangspunkt i teamets udfordringer med fx:


  1. at få overblik over teamets samlede udfordringer
  2. at få afdækket teammedlemmernes kompetencer
  3. at få opstillet nogle udviklingsmål for teamet
  4. at få overblik over skolens samlede udvikling

Sparring om skolens udvikling


Vi tilbyder rådgivning og inspiration til at formulere næste skridt i skolens samlede udvikling med fx fokus på:


  1. hvordan man skaber følgeskab
  2. hvordan man opstiller en kapacitetsmodel for en indsats på skolen
  3. hvordan man opstiller en forandringsmodel for skolen med fokus på SMART(E) mål.


Værktøjskassen

I Frohn & Moltzen konsulenthus har vi udviklet vores egen værktøjskasse, der tager udgangspunkt i en række teoretikere og procesmodeller, vi er stødt på undervejs i vores egen praksis som ledere og konsulenter. Der er bl.a. tale om:


Forandringsteori

Vi arbejder forandringsteoretisk på den måde, at vi sammen med skolen danner os en hypotese om, hvordan en givet indsats tænker at indvirke på en bestemt udfordring.


Kapacitetsmodel

Vi hjælper skolen med at opbygge en kapacitetsmodel, der kan fastholde en systematik på forbedring/udvikling gennem bestemt indsats. MUMVE - modellen

Vi tilbyder sparring individuelt eller til en gruppe efter bestemt udviklet model, der fokuserer på ønskede mål og vejen dertil.


Den værdsættende samtale

Når man fx skal lede en samtale med et team om, hvordan man kan understøtte elevernes motivation i undervisningen, har vi god erfaring med at have en form for samtaleguide i baghånden, som man kan støtte sig til undervejs. Her inddrager vi evt. en værdsættende samtale som brugbart værktøj:SMART(E) Mål

SMART-modellen hjælper dig med at få defineret og motiveret dit mål, så du rent faktisk sætter mål, som du har lyst til at forfølge. SMART-modellen hjælper dig desuden til at sætte mål, som du ved, hvornår og i hvilken grad du har nået målene.


Selvevaluering

 

En model i form af en ”edderkop”, som giver overblik over, hvor man fx som individuel person eller som team ønsker at udvikle sig og vejen dertil. Man vurderer sig selv fra 1 – 10 og taler om, hvad der skal til for at flytte sig fra sin nuværende position.