Om os

I Frohn og Moltzens konsulenthus har vi fokus på bæredygtig skoleudvikling. Vi bidrager med færre forandringer men flere reelt blivende forbedringer i praksis. Forbedringer der skaber øget mulighed for læring for eleverne og øget trivsel for såvel elever som for lærere og pædagoger. 

Vision


I Frohn og Moltzens konsulenthus er vi optagede af bæredygtig skoleudvikling - lige  fra det strategisk overordnede blik, til tanker om det fysiske læringsmiljø og tilrettelæggelsen af de helt konkrete undervisningsaktiviteter, der foregår ude i klasserne. 


Vi er levende optagede af et ønske om at støtte skolerne i at skabe en praksis, hvor fællesskabende didaktikker er omdrejningspunktet, og hvor der er plads til, at alle børn trives og udvikles.
Værdier


I Frohn og Moltzens konsulenthus har vi tre overordnede værdier, som vi gør os umage med at få til at leve i hele vores virksomhed. Værdierne er:

 

Fællesskab

Anerkendelse

Udholdenhed

 


Ledelse og skoleudvikling


I Frohn & Moltzens konsulenthus er synet på  ledelse og skoleudvikling  baseret på mange års egne erfaringer som ledere og iagttagelser som konsulenter, som ledere af coachingforløb og oplægsholdere i forskellige sammenhænge i Børne- og undervisningsministeriet.


Frohn & Moltzens ledelsesmæssige overvejelser er dermed ikke baseret på én særlig forskning, men hænger i stedet naturligt sammen med nogle grundholdninger og værdier. Disse tager udgangspunkt i en socialkonstruktionistisk tilgang, hvilket betyder, at vi ikke mener, at man nøjagtigt kan forudsige, hvad der fx sker ved hjælp af en indsats, men at vi kan sætte fokus på det, som vi ønsker skal ske, og hvad vi kan gøre for at nå målet. 

Mille Frohn

Partner

Det har altid været mit fokus og mit mål at være med til at udvikle skolen, så der både arbejdes med fællesskabende didaktikker, og hvordan man reelt skaber  læringsmiljøer, der inkluderer alle børn i fællesskabet.


Via mit virke som skoleleder på såvel en behandlingsskole som en folkeskole har jeg bl.a. oparbejdet stor viden om implementering af

metoder som Signs Of Safety, Collaborative Problemsolving, Genopretende Praksis, PALS og ART. Metoder der sikrer systematisk inddragelse af børn og forældre i et samarbejde omkring læring og trivsel og sikrer et grundlæggende børnesyn om, at børn gør det godt, hvis de kan. 


Jeg har stor erfaring som leder og kursusinstruktør i forhold til ovenstående, og i mit virke som konsulent i Børne- og Undervisningsministeriet har jeg desuden stået for diverse workshops, webinarer og oplæg både i forhold til inklusion, fællesskabende didaktikker og skoleledelse.


Jeg er lærer, pd i ledelse, PALS vejleder og uddannet i facilitering og mødeledelse samt projektledelse i staten.

Gitte Moltzen

Partner

Min store ambition har altid været at være med til at udvikle en skole, hvor alle elever trives og udvikler sig fagligt og socialt, så de er klar til at tage ansvar for sig selv efter folkeskolen og gå videre i en ungdomsuddannelse. Det kræver bl.a. vilje til udvikling i takt med samfundsudviklingen og vilje til at lytte til såvel elever som medarbejdere for at meddinddrage deres synspunkter. 


Jeg har arbejdet som læringskonsulent i Børne- og Undervisningsministeriet, har været  skoleleder på 3 forskellige skoler og har arbejdet som forlagsredaktør på flere af de store toneangivende læremiddelforlag til folkeskolen.


I samarbejde med andre har jeg som forfatter  skrevet en række undervisningsmaterialer til folkeskolen. Det samme gælder for en bog om skoleledelse, der handler om at komme godt i gang som ny skoleleder.


Jeg har stor erfaring som kursusinstruktør i forhold til dansk - og tyskundervisning, og i mit virke som konsulent i Børne- og Undervisningsministeriet har jeg desuden stået for diverse workshops, webinarer og oplæg i forhold til skoleledelse.


Jeg har en læreruddannelse, en cand.pæd. i tysk, en pd i ledelse og en master i ledelse af uddannelsesinstitutioner.Det siger kunderne om os 

 Jeg har haft stor fornøjelse og gavn af mit coachingforløb hos Gitte Moltzen.

Gitte har solid ledelseserfaring og besidder en fantastisk evne til at rammesætte og facilitere samtalen, så man føler sig både tryg og udfordret. Mit coachingforløb hos Gitte har i høj grad understøttet min refleksionsproces og givet mig anvendelige og relevante strategier og redskaber til min egen ledelsesrolle. Igennem coachingforløbet har Gitte hjulpet mig med at identificere og indfri målsætninger i mit arbejde og i min professionelle udvikling.


- Jeppe Gordon Knudsen. Skoleleder


Bog anbefaling 

Gitte Moltzen har læst og anbefalet bogen "Professionelle læringssamarbejder"

Med Henriette Duch som redaktør har Dafolo udgivet en meget spændende antologi om professionelle læringsfællesskaber i serien ”Unge i udvikling”.


Teksterne i antologien kan læses for sig, og er alle særdeles interessante, inspirerende og læseværdige. De er desuden alle lettilgængelige, baserer sig på både international og national viden, ligesom der refereres til et hav af såvel danske som internationale teoretikere og forskningsresultater. Det vil føre for vidt at nævne dem alle her, men blandt andet Hargreaves, DuFour, Fullan, Stoll, Schön, Marzano og McLaughlin er iblandt dem.

Antologien er utrolig bred og favner mange forskellige aspekter i forhold til begrebet professionelle læringsfællesskaber. Det understreges blandt andet, at man ikke skal se professionelle læringsfællesskaber som et færdigt koncept, som man direkte kan importere og kopiere. Det handler i stedet om en bredere anlagt kulturforandring og kapacitetsopbygning over tid.