Forløb og priser

Vælg et sparringsforløb.

Skal det være for dig som leder?

Skal det være for dit ledelsesteam?

Skal det være om hele skolens udvikling?

Individuel sparring 


Et succesfuldt ledelsesteam kræver lederskab. Den overordnede leder skal skabe klarhed om de fælles mål og ambitioner. Lederen skal både tage initiativ og styring i teamets diskussioner og beslutninger, men lederen skal også give plads til en åben dialog i teamet og sikre, at der kan konkluderes noget fra møderne. Lederen er med andre ord en styrende medspiller i diskussioner og beslutninger.


Det kræver en tydelig ledelsesfigur, der ikke føler sig splittet eller usikker, og som virker oprigtig interesseret i at få andres bidrag med som beslutningsgrundlag osv.


Ovenstående kan dog også virke udfordrende for de fleste, og derfor kan det være en god investering at få en professionel sparring på dem.

Individuel ledelsessparring


I Frohn og Moltzen tager vi udgangspunkt i netop de udfordringer, som du beskriver, at du har som leder.


Det kan fx være i forhold til:

  1. dit personlige lederskab
  2. din ledelse af dit ledelsesteam
  3. at få overblik over skolens samlede udvikling

Et almindeligt forløb består af 5 samtaler af 1,5 time og er en kombination af fysiske og virtuelle samtaler.


Vi indkredser sammen, hvilke mål, du kan sætte i forhold til dine udfordringer, og hvordan du kan se, om du er på rette vej.


En pakkepris på ovenstående er 10.000 kroner.


Der er naturligvis altid mulighed for færre eller flere samtaler.

Sparring med ledelsesteam


Et godt ledelsesteam har en stærk vilje til at udrette noget særligt sammen. De enkelte ledere ser ikke hinanden som konkurrenter, men får det bedste ud af de andres styrker. Teamet har desuden en overordnet leder, der engagerer sig. I hele teamet både støtter og supplerer de hinanden, men de udfordrer fx også hinanden.


Ovenstående er målet for teamets udvikling, men der kan være uudtalte udfordringer med, at lederne kun går op i de andres områder, hvis de hænger sammen med deres eget, eller at de enkelte ledere ikke deler tvivl og usikkerhed med hinanden. De bruger desuden ikke mere tid sammen end højest nødvendigt


Der kan være udfordringer for de fleste ledelsesteam, og derfor kan det være en god investering at få professionel sparring på dem.

Sparring med ledelsesteamet


Vi tager udgangspunkt i de udfordringer, som teamet selv beskriver, at der er og hjælper med fx:


  1. at få overblik over teamets samlede udfordringer
  2. at få afdækket teammedlemmernes kompetencer
  3. at få opstillet nogle udviklingsmål for teamet
  4. at få overblik over skolens samlede udvikling

Et forløb består af 5 samtaler af 1,5 times varighed med det samlede team. Det kan være en kombination af fysiske og virtuelle samtaler.


Vi indkredser sammen, hvilke udfordringer, der er teamets største, og hvilk udviklingsmål, man sætte i forhold det. Vi drøfter desuden, hvordan vi kan konstatere, at teamet er på rette vej i forhold til de formulerede mål.


En pakkepris på ovenstående er 10.000 kroner.


Der er mulighed for at supplere forløbet med individuelle samtaler med de enkelte teammedlemmer.

Sparring om skolens udvikling


Det er på tide, at vi holder op med at tale om forandringer i skolen og fokuserer på den langt mere ambitiøse målsætning om at skabe blivende  forbedringer for eleverne.


Målet med at drive skole er at skabe de bedste forudsætninger for, at alle elever, lærer, trives og udvikler sig. De forandringer/forbedringer vi vil indføre i skolen, bør altid ses i lyset af dette mål. 


I Frohn & Moltzen fokuserer vi på bæredygtig skoleudvikling, der er langtidsholdbar med et bevidst forhold til anvendelse af resurser. Derfor opfordrer vi til at prioritere på skolen og ikke have gang i mere end ca. 3 udviklingforløb for hele skolen ad gangen.


At finde tid til prioritering og planlægning kan være udfordrende for de fleste ledere i en travl hverdag, og derfor kan det være en god investering at få professionel sparring til dette.

Sparring om skolens udvikling


Vi tilbyder rådgivning og inspiration til at formulere næste skridt i skolens samlede udvikling. Vi tager udgangspunkt i ledelsens egen beskrivelse af skolens styrker og udfordringer med fx fokus på:

  1. hvordan man skaber følgeskab
  2. hvordan man opstiller en kapacitetsmodel for en indsats på skolen
  3. hvordan man opstiller en forandringsmodel for skolen med fokus på SMART(E) mål.


Et forløb kan bestå af 5 møder med det samlede team, der kan være en kombination af fysiske og virtuelle samtaler.


Vi indkredser sammen, hvad der er den største udfordring, og hvad der skal til, for at I når jeres mål i forhold til skolens udvikling. Vi beskriver desuden sammen, hvordan I kan se, om I er på rette vej.


En pakkepris på ovenstående er 10.000 kroner.


Der er mulighed for at supplere forløbet med møder med inddragelse af personalegruppen m.m.